QUI SOM ? QUE VOLEM ?

La meva foto
Ens vam animar a crear UNITS PER SILS, per a oferir un aire Fresc i Proper . Son temps complicats, i per tant, ara el que fa falta és unir-nos per poder fer front a la situació actual.. Volem una política propera al poble, amb la transparència que es mereix, fugint de les baralles i les lluites pel poder , actuant sempre amb el màxim respecte. A Units per Sils volem donar cabuda a tothom, amb els seus pensaments i la seva ideologia, nosaltres volem unir. Escollim abraçar l'esperança , fugim de la desil·lusió i de la por. Tots podem aportar un granet de sorre per anar construint un Sils Millor i amb la qualitat de vida que es mereix. Creiem en una política de valors, i del diàleg. Units farem un poble millor

Cercar en aquest blog

dijous, 24 de novembre de 2011

             CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
         Dijous 24 de novembre 2011
                                                                  7:30 h
                     ( OBERT A TOTHOM )
             
                                                  ORDRE DEL DIA


1.- PART RESOLUTIVA
      PROPOSTES DE SECRETARIA :
      
    1.- Aprovació de l'acta anterior.
   
    2.- Donar compte de:
                - Decrets, Acords de Junta de govern local :
    
    3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l'alcalde i regidors  
             han participat.


 PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 GENERAL :


   4.- Nomenament i presa de possessió de Manuel Estany Tello. Exp 2011/798


    5.- Manifest per l'educació dels infants de 0 a 3 anys. Exp 2011/903


    6.- Moció per un finançament local català. Exp. 2011/903


    7.- Manifest 25 de novembre - Dia Internacional eliminació violència envers
         les dones. Exp. 2011/905


    8.- Aprovació de la proposta de Comunicat conjunt Dia Mundial de la Sida  
         2011. Exp. 2011/905


    9.- Aprovació modificació pressupostària exp. 8/2011. Exp. 910/2011


II.- PART DE CONTROL


   10.- Torn de paraules