QUI SOM ? QUE VOLEM ?

La meva foto
Ens vam animar a crear UNITS PER SILS, per a oferir un aire Fresc i Proper . Son temps complicats, i per tant, ara el que fa falta és unir-nos per poder fer front a la situació actual.. Volem una política propera al poble, amb la transparència que es mereix, fugint de les baralles i les lluites pel poder , actuant sempre amb el màxim respecte. A Units per Sils volem donar cabuda a tothom, amb els seus pensaments i la seva ideologia, nosaltres volem unir. Escollim abraçar l'esperança , fugim de la desil·lusió i de la por. Tots podem aportar un granet de sorre per anar construint un Sils Millor i amb la qualitat de vida que es mereix. Creiem en una política de valors, i del diàleg. Units farem un poble millor

Cercar en aquest blog

dissabte, 26 de novembre de 2011

SILS, DEMOCRÀCIA O DICTADURA ?FORMIN   FILES AR !!!!!!     
A la orden mi capitán 

Si hem de fer un resum del ple, no podem dir altre cosa més ben resumida, es que a Sils, sóm governats per un Alcalde Dictador, acostumat  a donar ordres.
Dona la sensació d’estar formant  files i no poder realitzar ni tant sols un petit moviment, per no estar escridassat per el capità.
Es una persona anti detallista, poc sensible i mal educada. ( No accepta les opinions dels altres, sense cap retret ).
Les seves respostes són habitualment  ... ARA PARLO JO, AIXÒ NO TOCA, APRENGUI COMPTABILITAT  O,   AIXÒ  NO ES COSA DE L’AJUNTAMENT es evident que el que fa es  esquivar les preguntes, ja que no té el coneixement  per a respondre-les, sempre és salvat per el Secretari Municipal.
Com a màxim responsable del Municipi,  i com a Alcalde que és,  hauria d’estar més obert a les propostes dels altres grups  i més participatiu, si realment  li preocupes el benestar dels seus habitants.  Sembla ser que l’únic interès que té es el seu propi benefici. Li donaríem un consell i recordar-li, que si està governant, es gràcies diferents factors, i un d'ells es que gran part del vots de Convergència i Unió, ( per problemes interns ) va fer que  militants convergents  prestessin  els seus vots al grup ids-PSC. Cosa que ja s’ha vist el gran número de convergents que hi ha al Municipi en aquestes eleccions estatals.

En començar el ple,  va faltar el detall per part de l’alcalde president, demanar un minut de silenci, per les recents pèrdues al nostre Municipi. (Gens detallista)

Seguidament ha estat el moment de com cada ple, que els membres del govern donin compte de les seves tasques i reunions. ( Moltes reunions i pocs resultats ), i com és habitual el Regidor de Cultura Carles Taberner  a mitja jornada per un salari de 900€ al mes, arriba ¾ hora tard, i no dona explicació de la seva feina.Moment del nomenament del nou regidor del grup AMS Manel Estany en substitució de Mª Josep Lopez ,  després de realitzar el jurament o promesa ,  continuant en la línea de la manca del detall,  l’alcalde podria haver donat la benvinguda al nou electe, o haver obert el torn als  altres companys, però no ha estat així. Des de aquí, Manel donar-te la benvinguda a la tasca de regidor  i acompanyar-te en aquesta etapa legislativa, que de ben segur obrarà en benefici de tot el municipi.


SEGUIM AMB EL PLE;


Sobre el punt del Manifest per l’educació dels infants de 0 a  3 anys, hi ha hagut diverses intervencions d’UPS, ICV-EUiA i AMS.

La Regidora d'UPS, ha recolzat la moció afegint que no podem permetre que la Generalitat deixi d’assumir responsabilitats i subvencions, fet que dificultarà a les famílies usuàries de les guarderies i comportarà una baixa significativa d’inscripcions i aquest fet obrarà en perjudici dels ingressos Municipals.

El grup d’ICV-EUiA  Albert Miralles, ha formulat la pregunta adreçada a l’AMPA de la guarderia, de si eren coneixedors d’aquesta Moció. Mentre que Miralles esta realitzant la seva intervenció , l’alcalde murmura amb la regidora d’ensenyament, ( Manca de respecte, no escoltar ). La resposta ha estat que els membres de l’AMPA sabien que es faria una moció ja que es va dir a la reunió,  però que no coneixien el seu contingut, però que l’AMPA tampoc l’havia sol-li citat.
CAL QUE L’AMPA RECLAMI EL MANIFEST?  Es evident que els hi havien d’haver fet arribar per iniciativa pròpia del govern, ja que l’AMPA és part afectada.  Amb iniciativa el govern també està suspès.


És el torn del grup AMS, el regidor Vicenç Manzano pregunta si el import  de la subvenció que es retira, recaurà integrament a les famílies.
Per altre banda Manel Estany nou regidor s’estrena preguntant l’import que concedia abans la Generalitat ( 1.800 €/nen al any ) i quin es rebria per el proper any ( 1.600 € / nen /any ) Una diferència de 200 €, a la qual formula la següent pregunta, en el cas de baixes de usuaris, i al haver menys ingressos,  aquest increment d’import  de les baixes també repercutirà a les famílies.
Quant estem a punt d’entrar al següent punt, Manel Estany, vol fer una altre pregunta referent a la guarderia, però l’alcalde li diu : ARA JA NO TOCA
Manel s’ha disculpat afegint que era nou al ple. ( L’alcalde torna a faltar-li detall i denota ser persona gens sensible ).


Moment per la modificació pressupostària.

En la intervenció de la regidora  d’UPS Marga Montes, diu que aquesta modificació evidentment  arreglarà els pagaments d’aquestes partides, però es pegunta donat que fa 3 mesos ja es va fer altre modificació pressupostària, quin retràs hi ha actualment per afrontar els pagaments a proveïdors, retribucions, i despeses?  ( Afegim que des de Juny encara no hem cobrat cap assistència ), per això denotem que hi ha retràs.
L’Il·lustríssim  alcalde en la seva línea :  ARA NO TOCA
Que fem davant aquestes respostes ? Aplaudim ? o Plorem ? o ens Indignem ?

Arribem a la part de lliure exposició, els precs i preguntes, en la qual hem felicitat a la regidora Mercè Pascual de l’àrea de joventut per el projecte “ Junts fem deures , tot i que la regidora del nostre grup UPS,  s’estranya que no vingui agafat de la ma de la regidoria d’ensenyament , ja que creu que s’haurien d’haver implicat ambdues regidories, per estar implicats els joves voluntaris i els infants de 6è per realitzar el deures.
La  regidora d’ensenyament ens respon amb una explicació que no bé al cas, que ella ha portat el projecte Eina. Que te a veure ?
I seguidament la regidora Mercè Pascual agraeix la felicitació, i explicant el projecte amb molta il·lusió.  

I ara PREGUNTEM A L’ALCALDE 
( fent constà en acta evidentment )


Referent al pas de vianants justament davant del CAP la regidora Marga Montes preocupada per aquest tram, arrel dels nombrosos accidents dels últims mesos, el mes de setembre li va preguntar a l’alcalde si no és podia fer cap acció per evitar més accidents, i el sr. Nogué va dir que s’estava negociant amb carreteres.
Davant  aquesta resposta li reitera a l’alcalde si ens pot dir com estan les negociacions actualment, i mentre  no s’arriba a un acord amb carreteres, si l’ajuntament no pot
col-lo car unes bandes o alguna alternativa  per  evitar  accidents com l’últim que va patir un  motorista amb un vehicle en evitar atropellar un vianant 

                   
L’ALCALDE ids PSC RESPON :


NO ES COSA DE L’AJUNTAMENTLa regidora d’UPS li replica que com Ajuntament, tenen l’obligació de prendre mesures i pressionar per evitar possibles morts o més accidents, ens quedem de braços creuats fins que passi una desgràcia ?L’ALCALDE TORNA A RESPONDRE : 


QUE NO ES COSA DE L’AJUNTAMENT


(Sr. Alcalde no es cosa de l’Ajuntament? Recordi que vostè és el màxim responsable del benestar dels seus ciutadans i del Municipi i no es preocupa i es limita a dir que no es cosa de l’ajuntament. ) Un Urra per el Sr. Martí Nogué, això es de jutjat de guàrdia.
Fins i tot el regidor Albert Miralles del grup ICV-EUiA  li ha dit al Il·lustríssim alcalde que aquesta resposta que acaba de donar a la regidora d’UPS , es la mateixa que van rebre ells quan van reclamar per el pas soterrat de les vies del tren.

Ara parla el regidor del Grup ICV-EUiA  Albert Miralles , formula una petició important de que es formi una junta de portaveus abans de tornar a portar el POUM a ple per les modificacions que han sol·licitat des de la Diputació i ens expliquin quins canvis realitzaran, amb el temps suficient abans de passar a la seva aprovació, i que se’ns tingui en compte a la resta de grups.
L’ALCALDE RESPON :
Que  aquesta és la  línea del seu grup, i que això encarirà més les assistències que reben els regidors.
La nostra regidora Marga Montes ha volgut intervenir  dient  que no es cobrés, tot i que no l’ha deixat acabar el sr. Il·lustríssim Alcalde cridant ... L’ALCALDE SÓC JO !!!,  i ara vostè no té el torn de paraules !!!!
Llavors el regidor Albert Miralles fa constar en acta la petició de que sigui una reunió informativa sense retribució.


L’ALCALDE DIU QUE NO LA PENSA FER !!!!


PERQUÈ ? PERQUÈ NO VOL FER AQUESTA REUNIÓ DEL POUM ?
Deixem la pregunta al aire ..............

Per últim formula la pregunta el grup d’AMS
Si es pot saber quan han costat els focs artificials de la festa major de Sils,
L’ALCALDE NO HO SAP i contesta la regidora de festes 2.500 €

                                             
2.500 € només els focs artificials  pocs pressupostos van sol-licitar, ja que els mateixos podem constatar que costen de 1000 a 1500 euros de i de millor qualitat !
De totes maneres ........
! Deu meu !!!! no estem per tirar coets !!!!  Retallem per aquí i per allà, pugem impostos i taxes, més de 8 mesos de demora en pagaments i tirem coets !!!!!

Arribat aquest punt,  penseu el que creieu més adient, però la democràcia en el govern ids-PSC de Sils, és totalment inexistent, i tots els seus membres es mobilitzen al crit de AR de l’Alcalde Nogué !!
Membres assistents que han assistit  al ple, comentaven a la sortida...........

         DICTADURA PURA I DURA